Tuesday, April 19, 2011

被遗弃的破船


2 comments:

Cinn said...

之前还以为你在嘲讽马华和民政,或者人联党。
却原来是真的两艏破船。

Anonymous said...

panass baru dilancarkan, undi di sini http://mari-mengundi.blogspot.com/